Regulament “Promoție de Crăciun” MarilyNails AB Nail Store&Academy Cluj-Napoca

Regulament “Promoție de Crăciun” MarilyNails AB Nail Store&Academy Cluj-Napoca

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania promoțională este organizată de S.C. ADAM BEAUTY S.R.L., cu sediul în Oradea, Bihor, str. Nicolae Jiga nr. 51, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J05/1424/2011, CUI R028913002, operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001. În continuare, S.C. ADAM BEAUTY S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”).

Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

 

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării.

Art. 2.1. Campania promoțională poartă denumirea de “Promoție de Crăciun” și se desfășoară în magazinul AB Nail Store&Academy din Cluj-Napoca de pe Str. Anton Pann nr. 24 și la agentul din Cluj-Napoca.

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul Românie, în Cluj-Napoca. Campania este valabilă în perioada de  16.12.2019-01.01.2020. în limita stocului disponibil la AB Nail Store&Academy din Cluj-Napoca și la agentul din Cluj-Napoca, la produsele MarilyNails selecționate pentru unghii false, denumite în continuare „Produsele”. Promoția nu este valabilă în magazinul online, la distribuitori. Este valabilă exclusiv la AB Nail Store&Academy și la agentul din Cluj-Napoca. Reducerea nu se cumulează cu alte promoții.

 

Articolul 3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă unele produsele MarilyNails pentru unghii false din magazinul AB Nail Store&Academy din Cluj- Napoca, semnalizate ca fiind parte din Campanie, în limita stocului disponibil.

 

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei şi persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achiziţionează produsele menţionate la Articolul 3.1.

 

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

Art. 5.1. Obiectul promoţiei

La achiziționarea a 4 GelFlow MarilyNails, încă 1 GelFlow MarilyNails este cadou, , la achiziționarea a 4 Pile MarilyNails identice sau diferite la același preț, încă 1 Pilă MarilyNails cu preț identic este cadou, la achiziționarea unui Gel de construcțiela 50ml MarilyNails, un MN TopFlow 7ml MarilyNails va fi la 50% reducere. Promoția este valabilă în magazinul AB Nail Store&Academy și la agentul din Cluj-Napoca în limita stocului disponibil. Produsele trebuie achiziţionate de Participanţi excluziv din magazinul AB Nail Store&Academy și la agentul din Cluj-Napoca. Nu se aplică în magazinul online sau la distribuitorii noștri.

 Art. 5.2. Mecanismul campaniei

Produsele achiziţionate în perioada Campaniei vor fi semnalizate în magazinul AB Nail Store&Academy din Cluj-Napoca și la agentul din Cluj-Napoca. Organizatorul campaniei nu va accepta ca formă de achitare a contravalorii produselor, plata cu Galbeni, plata prin tichete cadou, plata prin vouchere cu valoare sau orice altă formă de plată cu excepţia celei agreate. Produsele din campanie  vor fi disponibile  în magazinul AB Nail Store&Academy din Cluj-Napoca și la agentul din Cluj-Napoca în limita stocului disponibil.

 

Articolul 6. Taxe şi impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei promoționale este răspunzator de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor.

 

Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

 

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamaţie având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe e-mail la adambeautysrl@gmail.com  în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 8.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 

Articolul 9. Întreruperea campaniei promoţionale

Art. 9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, semnalizare în magazine, etc.).

Art. 9.2. În situaţia în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanţilor care au îndeplinit condiţiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Articolul 10. Regulamentul campaniei promoţionale

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promoţionale disponibil gratuit pe site-ul www.marilynails.ro pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei.

Art. 10.2. Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

0
  0
  Arată coșul
  Coșul dvs. este golReveniți la magazin
  Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii presupune ca esti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
  Accept
  Nu accept